Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Sociaal tarief voor electriciteit en gas

Wat?

Er bestaat een sociaal tarief voor elektriciteit en gas. Dit tarief komt overeen met het normale tarief, maar dan zonder de vaste vergoeding.
Het tarief kan men bij elke energieleverancier krijgen.

Voorwaarden

De elektriciteitsmeter mag van het gewone type zijn of van het type dag/nacht. Er is geen verbruiksbeperking voor elektriciteit. Voor gas is er wel een verbruiksbeperking.
De abonnee, zijn samenwonende echtgenoot, de persoon met wie de abonnee een huishouden vormt of de bloedverwant in opgaande of dalende lijn, moet recht hebben op hetzij:

  • een leefloon
  • het gewaarborgd inkomen of inkomensgarantie voor ouderen
  • een tegemoetkoming mindervaliden met een minimum invaliditeit van 65% en/of hulp van derden
  • een inkomensvervangende tegemoetkoming en/of een integratietegemoetkoming categorie 2, 3, 4, 5
  • een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood categorie 2, 3, 4, 5.

Hoe aanvragen?

De aanvraag moet schriftelijk of persoonlijk worden ingediend bij de plaatselijke elektriciteit- en gasmaatschappij.

Meer info

OCMW
Gemeenteplein 1
3798 VOEREN

Meer informatie krijg je zeker ook bij je energieleverancier.