Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Stookolietoelage

Wat?

Per verwarmingsperiode, van 1 januari tot 31 december, en per gezin wordt er een toelage gegeven voor maximum 1500 liter brandstof.

Er wordt geen minimumprijs meer voorzien zoals dit vroeger wel was.

Voor wie?

  • personen met een laag inkomen
  • personen met een schuldenoverlast
  • personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsuitkering

Hoeveel?

Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de
categorie waartoe je behoort.

Wat meenemen?

  • leveringsbon of factuur
  • betalingsbewijs
  • identiteitskaart

Contact

OCMW
Gemeenteplein 1
3798 VOEREN