Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Voorschotten op uitkering

Wat?

Bij je aanvraag van bepaalde sociale uitkeringen, kunnen de wachttijden oplopen voordat je de uitkering effectief ontvangt.
Hierdoor bestaat de kans dat je onvoldoende geld hebt om nog verder te voorzien in je levensonderhoud en het betalen van de vaste kosten.
Op dat ogenblik kan je een voorschot aanvragen op de uitkering waar je recht op hebt.
De maatschappelijk werk(st)er zal je aanvraag onderzoeken en via een uitgebreid sociaal verslag de aanvraag voorleggen.
De voorschotten op een uitkering worden teruggevorderd, gezien je reeds recht hebt op inkomsten voor deze periode.
Meestal wordt deze terugbetaling rechtstreeks aangevraagd aan de desbetreffende uitbetalinginstelling via de achterstallen waarop je recht hebt.
De voorschotten die kunnen gegeven worden zijn op:

  • werkloosheidsuitkering
  • mutualiteituitkering
  • pensioen
  • ziekte en invaliditeitsuitkering
  • loon

Contact

OCMW
Gemeenteplein 1
3798 VOEREN