Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Nieuws

VERKIEZINGEN 9 JUNI 2024

VERKIEZINGEN 9 JUNI 2024

De kiezerslijsten, vastgesteld door het college van burgemeester en schepen op datum van 1 april 2024, liggen ter inzage bij het verkiezingssecretariaat vanaf 22 april 2024.

Elke persoon die ten onrechte ingeschreven, weggelaten of van de kiezerslijst geschrapt is, of voor wie op die lijst de voorgeschreven vermeldingen onjuist zijn, kan tot de twaalfde dag voor de dag van de verkiezing (lees 28 mei 2024) bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

Tevens kan elke persoon die de kiesvoorwaarden vervult, tot de twaalfde dag voor de dag van de verkiezing (lees 28 mei 2024) bezwaar indienen tegen de inschrijving, schrapping of weglating van namen van die lijst, of tegen een onjuistheid in de voorgeschreven vermeldingen.

De specifieke procedure inzake bezwaar en beroep kan opgevraagd worden bij het verkiezingssecretariaat (Pascalle Rassin, tel. 04 381 99 53, pascalle.rassin@devoor.be) en staat vermeld in Titel II, Hoofdstuk II van het Algemeen Kieswetboek.