Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Financiële steunverlening

Het OCMW is in de mogelijkheid om je financiële steunverlening toe te kennen na een grondig maatschappelijk onderzoek.

De maatschappelijk werk(st)er zal alle nodige gegevens opvragen en een voorstel formuleren om de financiële steun al dan niet toe te kennen.

Onder andere:

Het leefloon is een minimum inkomen dat je als persoon kan worden uitgekeerd indien je op geen enkel ander inkomen recht hebt of indien je slechts over een beperkt inkomen beschikt dat onder dit minimum valt.

Bij een aanvraag van bepaalde sociale uitkeringen, kunnen de wachttijden oplopen voordat men de uitkering effectief ontvangt.
Hierdoor bestaat de kans dat men onvoldoende geld heeft om nog verder te voorzien in zijn levensonderhoud en het betalen van de vaste kosten. Als dit het geval is kan je een voorschot aanvragen.

Het OCMW kan zich borgstellen voor het betalen van bepaalde onkosten van verblijf. Meestal gaat dit over personen die opgenomen worden in het rusthuis, waarvan het pensioen ontoereikend is.

In sommige situaties kan de maatschappelijk werk(st)er dringende financiële steun aanvragen.